We are Friendliness Specialists

Legal note

Juridische kennisgeving

0.Object en acceptatie.

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website homeyouthhostel.com (hierna: DE WEB), die de eigenaar BOOKING HOSTELS S.L .. is (hierna DE EIGENAAR VAN HET WEB).

Het surfen op de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB schrijft de toestand van de gebruiker daarvan toe en impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of voor derden, voor enige schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van een schending van deze verplichting.

 

1. Identificatie en communicatie.

DE EIGENAAR VAN DE WEB, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, op diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

De bedrijfsnaam is: BOEKENHOSTERS S.L.

CIF / NIF / NIE is: B98157274

Het hoofdkantoor bevindt zich op: C / RODRIGUEZ DE CEPEDA Nº 35 – 46021 VALENCIA.

Geregistreerd in het handelsregister van VALENCIA, VOLUME 9055, BOEK 6339, FOLIO 37, SECTIE 8, BLAD V-134583, INSCHRIJVING 1ª.

Om met ons te communiceren, stellen wij verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die hieronder worden beschreven:

Tel: +34 963 28 55 15

E-mail: info@feetuphostels.com

Alle kennisgevingen en communicaties tussen de gebruikers en DE EIGENAAR VAN HET WEB zullen voor alle doeleinden als effectief worden beschouwd wanneer ze worden gedaan via de post of op een andere manier die hierboven is beschreven.

2. Voorwaarden voor toegang en gebruik.

De website en haar diensten zijn gratis, echter, eigenaar van de website voorwaarden voor het gebruik van sommige van de aangeboden op uw website naar de voorafgaande voltooiing van de passende vorm diensten.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens doorgegeven aan de eigenaar van de website en is als enige verantwoordelijk voor valse of onjuiste verklaringen zijn.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN HET WEB op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor, onder andere:

a) verspreiden crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistische, xenofobe, aanvallend, rechtvaardigen terrorisme of, in het algemeen, in strijd is met de wet of orde público.b inhoud) Voer het netwerk computervirussen of geschillen die kunnen wijzigen, te beschadigen , onderbrekingen of fouten of schade veroorzaken in de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN HET WEB of van derden; evenals belemmeren van de toegang van andere gebruikers van de website en haar diensten door massale consumptie van IT-middelen, waardoor de eigenaar van de website worden geserveerd.
c) Probeer toegang tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte gebieden van de computersystemen van de eigenaar van de site of derden en, in voorkomend geval, informatie halen.
d) de schending van de rechten van intellectuele eigendom en het schenden van de vertrouwelijkheid van informatie de eigenaar van de SITE of derden.
e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.
f) te reproduceren, te kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming van de daaraan verbonden rechten hebben verkregen of dat wettelijk is toegestaan.
g) Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en verzend reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming.
Alle inhoud van de website, waaronder begrepen teksten, foto’s, afbeeldingen, foto’s, pictogrammen, technologie, software, evenals grafisch ontwerp en broncodes zijn een werk wiens eigendom behoort tot de eigenaar van de website, zonder te worden overgebracht naar het gebruiker geen van de exploitatierechten over hen voorbij gaat dan strikt noodzakelijk voor het juiste gebruik van het internet.

Kortom, gebruikers die toegang krijgen tot deze website kan de inhoud en het effect weer te geven, indien van toepassing, gemachtigde kopieën voor privégebruik op voorwaarde dat de elementen gereproduceerd vervolgens niet aan derden worden doorgegeven of in het netwerk aangesloten servers geïnstalleerd of onderworpen aan geen enkele vorm van uitbuiting.

Evenzo zijn alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen eigendom van DE EIGENAAR VAN HET WEB, als dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht toekent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en enige andere handeling die niet uitdrukkelijk door de houder van de exploitatierechten geactiveerde verboden.

De oprichting van een hyperlink betekent niet dat in ieder geval het bestaan ​​van de betrekkingen tussen de eigenaar van de site en de eigenaar van de website, waarin zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de eigenaar van de website inhoud of diensten . Personen die van plan zijn een hyperlink op te zetten, moeten eerder schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB. In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang tot de home-pagina of homepage van onze website mogelijk te maken moet ook onthouden van verklaringen of valse, verkeerde of onjuist op de eigenaar van de website, of illegale inhoud bevatten, in tegenstelling goede gewoonten en openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

 

3. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid.

De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder toegang tot alle inhoud of de volledigheid, juistheid, de geldigheid of valuta, of geschiktheid of geschiktheid voor een bepaald doel is volledig gegarandeerd.

De eigenaar van de website uit te sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit:

a) Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud en het bestaan ​​van fouten en gebreken van welke aard dan ook van de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, ter beschikking gesteld, die zijn benaderd via de website of de aangeboden diensten.
b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
c) Het niet naleven van de wetten, goede trouw, de openbare orde, het verkeer en maakt gebruik van deze juridische kennisgeving als gevolg van verkeerd gebruik van de website. In het bijzonder bij wijze van voorbeeld, eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die de rechten van intellectuele eigendom, handelsgeheimen, recht op eer, persoonlijke en familiale privacy en het imago, schenden evenals de voorschriften inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Ook de eigenaar van de website wijst elke verantwoordelijkheid voor de informatie die buiten deze website en niet rechtstreeks worden beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website worden weergegeven is uitsluitend aan de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen waarschijnlijk de inhoud aangeboden door deze website uit te breiden. DE EIGENAAR VAN DE WEB garandeert niet of is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, uitnodigt of adviseert het bezoek aan hen, dus het zal niet verantwoordelijk zijn voor het resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het opzetten van hyperlinks door derden.

 

4. Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens:

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling wordt geïdentificeerd in Bijlage 1 van deze juridische kennisgeving.
Welke gegevens hebben we over u en hoe we ze hebben verkregen?

De categorieën van persoonlijke gegevens die we behandelen met klanten en leveranciers zijn:

Identificatiegegevens
Post- of elektronische adressen
Commerciële informatie
Economische en transactiegegevens

In geen geval behandelen we speciaal beschermde gegevens:

Alle voornoemde gegevens die we hebben verkregen of rechtstreeks van u door de presentatie van een commerciële aanbieding, contractvoorstel, enz. of via uw bedrijf om identificatiegegevens en andere informatie te verstrekken die nodig is voor het uitvoeren van het doel van de contractuele relatie tussen de partijen. Het is een verplichting van u of uw bedrijf om ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijziging.

Met welk doel behandelen wij uw gegevens:

Wij behandelen de gegevens die door geïnteresseerde personen worden verstrekt om verschillende activiteiten te beheren die zijn afgeleid van specifieke procedures die worden uitgevoerd op het gebied van verkoop, klantenservice, leveranciersbeheer, kwaliteit van de dienstverlening, enz. Op deze manier gebruiken we uw gegevens om een van de volgende acties uit te voeren:

  • Het verzenden van de informatie die u opvraagt via het contactformulier op onze website of via een ander contactmiddel met ons bedrijf,
  • Bied zowel potentiële klanten als onze klanten, aanbiedingen van producten en diensten van interesse,
  • Voer het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer uit van onze klanten en / of leveranciers,
  • Voer tevredenheidsenquêtes, marktstudies, enz. Uit om u de meest geschikte aanbiedingen en een geoptimaliseerde servicekwaliteit, etc. te kunnen aanbieden.

Hoelang bewaren we uw gegevens:

De persoonlijke gegevens met betrekking tot personen die zijn gekoppeld aan potentiële klanten, klanten en leveranciers die we verzamelen via de verschillende contact- en / of informatieverzamelingsformulieren worden bewaard zolang de belanghebbende er niet om vraagt. De gegevens die door onze klanten en leveranciers worden verstrekt, worden bewaard terwijl de commerciële relatie tussen de partijen wordt gehandhaafd, waarbij in alle gevallen de minimale wettelijke bewaringsvoorwaarden in acht worden genomen.

In ieder geval zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op problemen die zich voordoen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die door toepasselijke wetgeving worden vereist. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u onze producten niet meer gebruikt of als u stopt met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens van al onze systemen verwijderd.

Wat is de basis van legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens

Afhankelijk van het type gegevensverwerking, is de basis van legitimatie het volgende

BEHANDELINGBASIS VAN LEGITIMATIE
Accounting Management: facturatiebeheer met klanten en / of leveranciersOnderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Fiscaal beheer: toepassing van inhoudingen, bonussen, etc.Onderhoud, ontwikkeling en controle van contractuele relatie tussen de partijen; Naleving van wettelijke verplichtingen
Administratief beheer: beheer van

logistiek, magazijn, leveringen aan de klant, ontvangst van goederen, etc.

Onderhoud, ontwikkeling en controle van contractuele relatie tussen de partijen.
Marketing: commerciële acties met betrekking tot onze producten of diensten die zijn gericht aan onze klanten of aan personen die ons in het verleden relatieve informatie hebben gevraagd, waaronder het uitvoeren van tevredenheidsenquête bij onze klanten.Gratis en ondubbelzinnige toestemming van de geïnteresseerde (potentiële klanten), wij informeren u dat de intrekking van deze toestemming de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen niet kan bepalen; legitiem belang van het bedrijf bij de promotie en marketing van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke zijn verkregen of gevraagd door mensen die in het verleden geïnteresseerd waren.

In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u uw contract niet uitvoeren, voldoen aan wettelijke verplichtingen of zijn afgeleid van overheidsbevoegdheden.

Aan welke ontvangers communiceren hun gegevens:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde bedrijf dat van plan is ze te gebruiken in hun direct marketingacties, behalve in het geval dat u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.

We informeren u dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan instanties voor openbaar bestuur en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin wij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk proces ; om een ​​claim of juridische claim te beantwoorden; of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het publiek in het algemeen te beschermen.

Wij informeren u dat uw gegevens niet zullen worden overgedragen of gecommuniceerd aan derden. Het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor hun behandeling en bewaring.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken (bijv. Internetservice providers die ons helpen bij het beheren van onze website of het uitvoeren van de gecontracteerde diensten, IT-support- en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, agentschappen en belasting- en accounting advies, etc.). In elk geval moeten deze derde partijen te allen tijde dezelfde niveaus van beveiliging handhaven als wij met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en, indien nodig, zijn zij gebonden aan wettelijke verplichtingen om uw persoonlijke gegevens privé en veilig te houden. , en ook om alleen de informatie te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

Wat zijn uw rechten als geïnteresseerd:

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of we persoonlijke gegevens over hem behandelen of niet.

In het bijzonder kunnen geïnteresseerde personen het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens opvragen, alsook deze ontvangen in een gemeenschappelijk formaat en gemechaniseerd lezen als de verwerking met elektronische middelen wordt uitgevoerd (recht op overdraagbaarheid).

Evenzo kunnen geïnteresseerde personen het recht vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of, indien nodig, om verwijdering verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden bovendien verzoeken om de beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Wij zullen stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims of in die uitzonderingen vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Evenzo delen wij u mee dat u het recht heeft om te allen tijde uw verleende toestemmingen in te trekken, zonder dat dit ten koste gaat van de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de voorafgaande toestemming voor de intrekking ervan.

Eveneens wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht dat hij / zij op elk moment de hierboven genoemde rechten kan uitoefenen door ons een schrijven te sturen met behulp van de contactgegevens in Bijlage 1 van deze Wettelijke kennisgeving, vergezeld van een kopie van zijn / haar identiteitsbewijs.

U hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, vooral wanneer u geen voldoening heeft gekregen bij de uitoefening van uw rechten.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Aan de andere kant verbinden wij ons, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, om geen reclame via e-mail te verzenden zonder eerder de uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger. De gebruiker kan zich verzetten tegen het verzenden van advertenties door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

5. Procedure voor het uitvoeren van activiteiten van illegale aard.

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettigheid onthullen van het gebruik van enige inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, stuur een kennisgeving naar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, identificeer hem naar behoren, specificeer de vermeende inbreuken en verklaar uitdrukkelijk en onder zijn verantwoordelijkheid dat de informatie in de kennisgeving juist is.

Voor elke litigieuze kwestie die betrekking heeft op de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB, is de Spaanse wetgeving van toepassing.

6. Publications.

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, komt niet in de plaats van de juridische reclame voor wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat getuigt van de authenticiteit en inhoud. De informatie die beschikbaar is op deze website moet worden opgevat als een handleiding zonder rechtsgeldigheid.